Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Společenská odpovědnost nadnárodních organizací v sektoru informačních technologií
Autor: Ing. Lucie Polešovská
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Mgr. Stanislava Fadrná
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Společenská odpovědnost nadnárodních organizací v sektoru informačních technologií
Abstrakt:Polešovská, L. Společenská odpovědnost nadnárodních organizací v sektoru in-formačních technologií. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností u vybraných nadnárodních společností, jako je Apple, Google, IBM a Microsoft. Na základě kvalitativní analýzy jsou vypracována doporučení pro vybrané nadnárodní společnosti. Na základě kvantitativní analýzy a dle nadnárodních společností jsou vypracována doporučení pro malé a střední IT podniky v rámci České republiky. Z výzkumu vyplynulo, že nadnárodní IT organizace jsou společensky odpovědné. Svoji pozornost věnují všem oblastem CSR, a jsou lídry v oblasti životního prostředí.
Kľúčové slová:Společenská odpovědnost firem, Apple, IBM, malé a střední podniky, Česká republika, informační technologie (IT), analýza současné situace, doporučení v oblasti CSR, CSR, ISO 26000, kvantitativní a kvalitativní analýza, Microsoft, Google

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..