Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Corporate social responsibility of multinational organizations in the information technology sector
Written by (author): Ing. Lucie Polešovská
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Stanislava Fadrná
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Společenská odpovědnost nadnárodních organizací v sektoru informačních technologií
Summary:Polešovská, L. Společenská odpovědnost nadnárodních organizací v sektoru in-formačních technologií. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností u vybraných nadnárodních společností, jako je Apple, Google, IBM a Microsoft. Na základě kvalitativní analýzy jsou vypracována doporučení pro vybrané nadnárodní společnosti. Na základě kvantitativní analýzy a dle nadnárodních společností jsou vypracována doporučení pro malé a střední IT podniky v rámci České republiky. Z výzkumu vyplynulo, že nadnárodní IT organizace jsou společensky odpovědné. Svoji pozornost věnují všem oblastem CSR, a jsou lídry v oblasti životního prostředí.
Key words:Společenská odpovědnost firem, Apple, IBM, malé a střední podniky, Česká republika, informační technologie (IT), analýza současné situace, doporučení v oblasti CSR, CSR, ISO 26000, kvantitativní a kvalitativní analýza, Microsoft, Google

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..