Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik
Autor: Ing. Veronika Šulová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Greplová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik
Abstrakt:Šulová, V. Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce na téma Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik, je prací, která je zpracována přímo pro podnik, který se řadí do kategorie malých a středních podniků. Hlavním cílem této práce je vytvoření samotného reportu a vyhodnocení, zda je zvolená metodika vhodná i pro tento konkrétní podnik a co přinese svému okolí. V teoretické části je přiblížen koncept společenské odpovědnosti a způsob vytváření reportů z této oblasti. Více prostoru je věnováno metodice GRI, která je pro tuto práci zásadní a důraz je kladen na historii této metodiky, jak vznikala a jak se postupně měnila do dnešní podoby. Je vysvětleno fungování společenské odpovědnosti v malých podnicích, čím se liší od velkých a na jakém fungují principu. Výsledková část je již zaměřena přímo na vybraný podnik, seznámení se jednotlivými aktivitami, fungováním a směřováním podniku. Na základě těchto informací je vytvořen samotný report. Vychází se ze strategie podniku a také modifikované SWOT analýzy, která je přizpůsobena potřebám reportování v malých a středních podnicích. V závěru jsou uvedena doporučení pro další období a návrh na zlepšení, v tomto případě uvedení možnosti, jak se v reportování může podnik posunout dále. Bylo zjištěno, že malý podnik může vytvářet report dle GRI metodiky. Musí být správně stanovené cíle a postup musí být zvolen na základě dostupnosti informací. Danému podniku lze doporučit, aby sledoval data z oblastí, ve kterých koná aktivity, ale prozatím je nemonitoruje. Pro komunikaci se zainteresovanými skupinami je report dostačující.
Kľúčové slová:report, zodpovědnost, hodnota, Společenská odpovědnost firem, Global Reporting Initiative, malé a střední podniky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..