Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik
Autor: Ing. Veronika Šulová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Greplová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik
Abstrakt:Šulová, V. Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce na téma Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik, je prací, která je zpracována přímo pro podnik, který se řadí do kategorie malých a středních podniků. Hlavním cílem této práce je vytvoření samotného reportu a vyhodnocení, zda je zvolená metodika vhodná i pro tento konkrétní podnik a co přinese svému okolí. V teoretické části je přiblížen koncept společenské odpovědnosti a způsob vytváření reportů z této oblasti. Více prostoru je věnováno metodice GRI, která je pro tuto práci zásadní a důraz je kladen na historii této metodiky, jak vznikala a jak se postupně měnila do dnešní podoby. Je vysvětleno fungování společenské odpovědnosti v malých podnicích, čím se liší od velkých a na jakém fungují principu. Výsledková část je již zaměřena přímo na vybraný podnik, seznámení se jednotlivými aktivitami, fungováním a směřováním podniku. Na základě těchto informací je vytvořen samotný report. Vychází se ze strategie podniku a také modifikované SWOT analýzy, která je přizpůsobena potřebám reportování v malých a středních podnicích. V závěru jsou uvedena doporučení pro další období a návrh na zlepšení, v tomto případě uvedení možnosti, jak se v reportování může podnik posunout dále. Bylo zjištěno, že malý podnik může vytvářet report dle GRI metodiky. Musí být správně stanovené cíle a postup musí být zvolen na základě dostupnosti informací. Danému podniku lze doporučit, aby sledoval data z oblastí, ve kterých koná aktivity, ale prozatím je nemonitoruje. Pro komunikaci se zainteresovanými skupinami je report dostačující.
Klíčová slova:report, zodpovědnost, hodnota, Společenská odpovědnost firem, Global Reporting Initiative, malé a střední podniky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..