Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Management of corporate social responsibility in an international environment
Written by (author): Ing. Monika Vencourová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Řízení společenské odpovědnosti firem v mezinárodním prostředí
Summary:Vencourová, M. Řízení společenské odpovědnosti firem v mezinárodním prostředí. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Diplomová práce je zpracována na téma Řízení společenské odpovědnosti firem v mezinárodním prostředí a klade si za hlavní cíl navrhnout efektivní způsob řízení společenské odpovědnosti ve společnosti IBM na pěti kontinentech. Dílčím cílem je zjistit, zda je koncept CSR řízen retrográdně, progresivně nebo obousměrně. Základem pro zhodnocení a navržení efektivního způsobu řízení společenské odpovědnosti je kvalitativní výzkum v rámci pěti kontinentů s manažery ve vybraných pobočkách. Práce dospívá k závěru, že společnost IBM má jasně definované CSR aktivity, veškeré aktivity jsou řízeny pomocí retrográdního plánování (Top-Down) a tento způsob řízení funguje efektivně napříč městy, státy a kontinenty. V části doporučení byly jako vhodný způsob komunikace firemních hodnot a zapojení zaměstnanců do jejich samotné tvorby zvoleny teambuildingové aktivity v podobě firemního dobrovolnictví.
Key words:Společenská odpovědnost firem, CSR, Tři základní pilíře CSR, Stakeholdeři, Management organizace, Teambuildingové aktivity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..