Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Společenská odpovědnost ve veřejné správě
Autor: Ing. Tomáš Grabec
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Společenská odpovědnost ve veřejné správě
Abstrakt:Grabec, T., Společenská odpovědnost ve veřejné správě. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Práce vyhodnocuje komunikaci a dopady konceptu společenské odpovědnosti firem (dále CSR) na podniky se sídlem v Jihomoravském kraji. Ve výsledkové části analyzuje současné aktivity Jihomoravského kraje v oblasti CSR a povědomí o těchto aktivitách mezi podniky sídlícími v kraji. Hlavního cíle bylo dosaženo pomocí kvalitativní a kvantitativní analýzy, kdy bylo zjištěno nízké povědomí o CSR aktivitách Jihomoravského kraje mezi podniky sídlícími v kraji. Na základě získaných informací byla navržena opatření pro zlepšení stávajícího stavu s doporučením zástupcům Jihomoravského kraje na větší zaměření se na propagaci vlastních CSR aktivit.
Klíčová slova:veřejná správa, Jihomoravský kraj, analýza, společensky odpovědné aktivity, návrh opatření, doporučení, Společenská odpovědnost, propagace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..