Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Social responsibility in public administration
Written by (author): Ing. Tomáš Grabec
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Společenská odpovědnost ve veřejné správě
Summary:Grabec, T., Společenská odpovědnost ve veřejné správě. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Práce vyhodnocuje komunikaci a dopady konceptu společenské odpovědnosti firem (dále CSR) na podniky se sídlem v Jihomoravském kraji. Ve výsledkové části analyzuje současné aktivity Jihomoravského kraje v oblasti CSR a povědomí o těchto aktivitách mezi podniky sídlícími v kraji. Hlavního cíle bylo dosaženo pomocí kvalitativní a kvantitativní analýzy, kdy bylo zjištěno nízké povědomí o CSR aktivitách Jihomoravského kraje mezi podniky sídlícími v kraji. Na základě získaných informací byla navržena opatření pro zlepšení stávajícího stavu s doporučením zástupcům Jihomoravského kraje na větší zaměření se na propagaci vlastních CSR aktivit.
Key words:veřejná správa, Jihomoravský kraj, analýza, společensky odpovědné aktivity, návrh opatření, doporučení, Společenská odpovědnost, propagace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..