Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Faktory ovlivňující úroveň odvětví pivovarnictví
Autor: Bc. Michaela Ženčuchová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Faktory ovlivňující úroveň odvětví pivovarnictví
Abstrakt:Ženčuchová, M. Faktory ovlivňující úroveň pivovarnictví. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce na téma Faktory ovlivňující úroveň pivovarnictví je aplikovaná na český trh. V práci je zpracována analýza odvětví pivovarnictví pomocí Porterova diamantu, přičemž v jeho posledním bodu jsou rozebrány jednotlivé faktory analýzy PESTE. Po zhodnocení pivovarnictví jsou stanoveny jeho příležitosti a hrozby, které jsou nápomocné při rozhodování se jednotlivých subjektů, zda na trh vstoupit či nikoliv. Jako největší hrozba se jeví přírodní katastrofy, které však jdou stěží ovlivnit. Jedinou možností je mít zásoby surovin. Největší příležitostí je export do rozvojových zemí, především Afriky či Asie, kde se očekává, že spotřeba piva poroste nejrychleji. Nejpomaleji poroste spotřeba v západní Evropě. V současnosti je také vhodné se zabývat výrobou speciálních piv, jelikož po těch poptávka roste čím dál tím více. V závěru práce je případová studie znojemského minipivovaru U Šneka, ve které je rozebrán nynější stav a chod tohoto minipivovaru, včetně jeho slabých a silných stránek a jsou navrhnuta doporučení, jak tyto slabé stránky odstranit. Nejsilnější stránkou minipivovaru je, že dodává pivo do své stejnojmenné pivnice a v rámci aliance po různých koutech ČR a tak má odběr téměř jistý. Slabou stránkou jsou malé prostory potřebné k větší produkci a přílišná časová náročnost. Pro odstranění těchto nedostatků je navrhnuta koupě tanku, který je možný připevnit na současný tank či více sudů, které by mohly být skladovány případně ve vedlejší garáži. Ta zároveň poslouží jako posezení při exkurzi za nepříznivého počasí. Díky větší výrobě a tedy ještě větší časové náročnosti (což v tomto případě není žádoucí) bude najat jeden zaměstnanec alespoň na částečný úvazek.
Kľúčové slová:Porterův diamant, analýza odvětví, nabídka a poptávka, pivovarnictví

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..