Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Faktory ovlivňující úroveň odvětví pivovarnictví
Autor: Bc. Michaela Ženčuchová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Faktory ovlivňující úroveň odvětví pivovarnictví
Abstrakt:Ženčuchová, M. Faktory ovlivňující úroveň pivovarnictví. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce na téma Faktory ovlivňující úroveň pivovarnictví je aplikovaná na český trh. V práci je zpracována analýza odvětví pivovarnictví pomocí Porterova diamantu, přičemž v jeho posledním bodu jsou rozebrány jednotlivé faktory analýzy PESTE. Po zhodnocení pivovarnictví jsou stanoveny jeho příležitosti a hrozby, které jsou nápomocné při rozhodování se jednotlivých subjektů, zda na trh vstoupit či nikoliv. Jako největší hrozba se jeví přírodní katastrofy, které však jdou stěží ovlivnit. Jedinou možností je mít zásoby surovin. Největší příležitostí je export do rozvojových zemí, především Afriky či Asie, kde se očekává, že spotřeba piva poroste nejrychleji. Nejpomaleji poroste spotřeba v západní Evropě. V současnosti je také vhodné se zabývat výrobou speciálních piv, jelikož po těch poptávka roste čím dál tím více. V závěru práce je případová studie znojemského minipivovaru U Šneka, ve které je rozebrán nynější stav a chod tohoto minipivovaru, včetně jeho slabých a silných stránek a jsou navrhnuta doporučení, jak tyto slabé stránky odstranit. Nejsilnější stránkou minipivovaru je, že dodává pivo do své stejnojmenné pivnice a v rámci aliance po různých koutech ČR a tak má odběr téměř jistý. Slabou stránkou jsou malé prostory potřebné k větší produkci a přílišná časová náročnost. Pro odstranění těchto nedostatků je navrhnuta koupě tanku, který je možný připevnit na současný tank či více sudů, které by mohly být skladovány případně ve vedlejší garáži. Ta zároveň poslouží jako posezení při exkurzi za nepříznivého počasí. Díky větší výrobě a tedy ještě větší časové náročnosti (což v tomto případě není žádoucí) bude najat jeden zaměstnanec alespoň na částečný úvazek.
Klíčová slova:Porterův diamant, analýza odvětví, nabídka a poptávka, pivovarnictví

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..