Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Factors affecting the level of beer industry
Written by (author): Bc. Michaela Ženčuchová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Faktory ovlivňující úroveň odvětví pivovarnictví
Summary:Ženčuchová, M. Faktory ovlivňující úroveň pivovarnictví. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce na téma Faktory ovlivňující úroveň pivovarnictví je aplikovaná na český trh. V práci je zpracována analýza odvětví pivovarnictví pomocí Porterova diamantu, přičemž v jeho posledním bodu jsou rozebrány jednotlivé faktory analýzy PESTE. Po zhodnocení pivovarnictví jsou stanoveny jeho příležitosti a hrozby, které jsou nápomocné při rozhodování se jednotlivých subjektů, zda na trh vstoupit či nikoliv. Jako největší hrozba se jeví přírodní katastrofy, které však jdou stěží ovlivnit. Jedinou možností je mít zásoby surovin. Největší příležitostí je export do rozvojových zemí, především Afriky či Asie, kde se očekává, že spotřeba piva poroste nejrychleji. Nejpomaleji poroste spotřeba v západní Evropě. V současnosti je také vhodné se zabývat výrobou speciálních piv, jelikož po těch poptávka roste čím dál tím více. V závěru práce je případová studie znojemského minipivovaru U Šneka, ve které je rozebrán nynější stav a chod tohoto minipivovaru, včetně jeho slabých a silných stránek a jsou navrhnuta doporučení, jak tyto slabé stránky odstranit. Nejsilnější stránkou minipivovaru je, že dodává pivo do své stejnojmenné pivnice a v rámci aliance po různých koutech ČR a tak má odběr téměř jistý. Slabou stránkou jsou malé prostory potřebné k větší produkci a přílišná časová náročnost. Pro odstranění těchto nedostatků je navrhnuta koupě tanku, který je možný připevnit na současný tank či více sudů, které by mohly být skladovány případně ve vedlejší garáži. Ta zároveň poslouží jako posezení při exkurzi za nepříznivého počasí. Díky větší výrobě a tedy ještě větší časové náročnosti (což v tomto případě není žádoucí) bude najat jeden zaměstnanec alespoň na částečný úvazek.
Key words:Porterův diamant, analýza odvětví, nabídka a poptávka, pivovarnictví

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..