Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh strategie společenské odpovědnosti pro ruské lékařské diagnostické centrum
Autor: Bc. Nadezda Shilkova
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Návrh strategie společenské odpovědnosti pro ruské lékařské diagnostické centrum
Abstrakt:Shilkova, N. Návrh strategie společenské odpovědnosti pro ruské lékařské diagnostické centrum. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá problematickou společenské odpovědnosti firem (CSR), která představuje odpovědnost firem za dopady svých aktivit na společnost, ve které působí. Práce si klade za cíl navržení doporučení pro rozvoj CSR v ruském lékařském diagnostickém centru UGMK-clinic. V rámci této práce se prováděla analýza stávajících společensky odpovědných aktivit kliniky a jejich konkurentů a analýza specifik odvětví zdravotnictví v Rusku. Pomocí analýzy stávajících aktivit firmy bylo prokázáno, že UGMK podporuje jenom dva pilíře společenské zodpovědnosti (sociální a ekonomický), proto je zde prostor pro zlepšení vztahů se zájmovými stranami a zapojení zaměstnanců do komunikace CSR. V souladu s výsledky firma UGMK-clinic byla považována za společensky odpovědnou a čtyři pětiny zaměstnanců se zúčastnilo alespoň jednoho CSR projektu lékařského centra, přičemž povědomí o CSR konceptu je nezávislé na pohlaví. Možnosti rozvoje jsou ve zvýšení povědomí o konceptu, tvorba plánu CSR aktivit a spolupráce s jinými podniky v dané sféře. Vypracované návrhy slouží k prohloubení CSR konceptu a komplexní strategie pro společnost UGMK-clinic.
Kľúčové slová:CSR, doporučení pro rozvoj CSR, strategie, zdravotnictví v Rusku, UGMK-clinic, Společenská odpovědnost firem

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..