Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh strategie společenské odpovědnosti pro ruské lékařské diagnostické centrum
Autor: Bc. Nadezda Shilkova
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh strategie společenské odpovědnosti pro ruské lékařské diagnostické centrum
Abstrakt:Shilkova, N. Návrh strategie společenské odpovědnosti pro ruské lékařské diagnostické centrum. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá problematickou společenské odpovědnosti firem (CSR), která představuje odpovědnost firem za dopady svých aktivit na společnost, ve které působí. Práce si klade za cíl navržení doporučení pro rozvoj CSR v ruském lékařském diagnostickém centru UGMK-clinic. V rámci této práce se prováděla analýza stávajících společensky odpovědných aktivit kliniky a jejich konkurentů a analýza specifik odvětví zdravotnictví v Rusku. Pomocí analýzy stávajících aktivit firmy bylo prokázáno, že UGMK podporuje jenom dva pilíře společenské zodpovědnosti (sociální a ekonomický), proto je zde prostor pro zlepšení vztahů se zájmovými stranami a zapojení zaměstnanců do komunikace CSR. V souladu s výsledky firma UGMK-clinic byla považována za společensky odpovědnou a čtyři pětiny zaměstnanců se zúčastnilo alespoň jednoho CSR projektu lékařského centra, přičemž povědomí o CSR konceptu je nezávislé na pohlaví. Možnosti rozvoje jsou ve zvýšení povědomí o konceptu, tvorba plánu CSR aktivit a spolupráce s jinými podniky v dané sféře. Vypracované návrhy slouží k prohloubení CSR konceptu a komplexní strategie pro společnost UGMK-clinic.
Klíčová slova:CSR, doporučení pro rozvoj CSR, strategie, zdravotnictví v Rusku, UGMK-clinic, Společenská odpovědnost firem

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..