Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Suggestion social responsibility strategy for the Russian medical diagnostic center
Written by (author): Bc. Nadezda Shilkova
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh strategie společenské odpovědnosti pro ruské lékařské diagnostické centrum
Summary:Shilkova, N. Návrh strategie společenské odpovědnosti pro ruské lékařské diagnostické centrum. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá problematickou společenské odpovědnosti firem (CSR), která představuje odpovědnost firem za dopady svých aktivit na společnost, ve které působí. Práce si klade za cíl navržení doporučení pro rozvoj CSR v ruském lékařském diagnostickém centru UGMK-clinic. V rámci této práce se prováděla analýza stávajících společensky odpovědných aktivit kliniky a jejich konkurentů a analýza specifik odvětví zdravotnictví v Rusku. Pomocí analýzy stávajících aktivit firmy bylo prokázáno, že UGMK podporuje jenom dva pilíře společenské zodpovědnosti (sociální a ekonomický), proto je zde prostor pro zlepšení vztahů se zájmovými stranami a zapojení zaměstnanců do komunikace CSR. V souladu s výsledky firma UGMK-clinic byla považována za společensky odpovědnou a čtyři pětiny zaměstnanců se zúčastnilo alespoň jednoho CSR projektu lékařského centra, přičemž povědomí o CSR konceptu je nezávislé na pohlaví. Možnosti rozvoje jsou ve zvýšení povědomí o konceptu, tvorba plánu CSR aktivit a spolupráce s jinými podniky v dané sféře. Vypracované návrhy slouží k prohloubení CSR konceptu a komplexní strategie pro společnost UGMK-clinic.
Key words:CSR, doporučení pro rozvoj CSR, strategie, zdravotnictví v Rusku, UGMK-clinic, Společenská odpovědnost firem

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..