Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Dopad oslabení koruny na cestovní ruch v ČR
Autor: Bc. Ivo Liškutín
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Kamila Čermáková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dopad oslabení koruny na cestovní ruch v ČR
Abstrakt:Liškutín, I. Vliv oslabení koruny na domácí cestovní ruch. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2019. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení dopadů měnové intervence na cestovní ruch, zejména na cestovní kanceláře. Na základě analýzy sekundárních dat a kvali-tativního výzkumu formou řízených rozhovoru se zástupci cestovních kanceláří, je navrženo doporučení pro cestovní kanceláře, které v případě budoucích kurzových změn, mohou využít. Z provedené analýzy a rozhovorů vyplynulo, že cestovní kan-celáře i navzdory oslabení koruny a celkovému menšímu počtu cestujících, doká-zaly reagovat na změny a zvyšovaly tržby. Jeden z nejvýznamnějších negativních faktorů pro ně byl, že intervence byla nečekaná a tudíž nekalkulovaly s vyšší cenou. V rámci práce byla provedena komparace v České republice a ve Švýcarsku. Z výsledků vyplynulo, že díky opatřením, které ve Švýcarsku provedly, se propady v poptávce neprojevily.
Klíčová slova:příjezdový a výjezdový cestovní ruch, měnová intervence, cestovní kancelář, cestovní ruch, domácí cestovní ruch

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..