Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The impact of the currency depreciation on the Czech tourism
Written by (author): Bc. Ivo Liškutín
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Kamila Čermáková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dopad oslabení koruny na cestovní ruch v ČR
Summary:Liškutín, I. Vliv oslabení koruny na domácí cestovní ruch. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2019. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení dopadů měnové intervence na cestovní ruch, zejména na cestovní kanceláře. Na základě analýzy sekundárních dat a kvali-tativního výzkumu formou řízených rozhovoru se zástupci cestovních kanceláří, je navrženo doporučení pro cestovní kanceláře, které v případě budoucích kurzových změn, mohou využít. Z provedené analýzy a rozhovorů vyplynulo, že cestovní kan-celáře i navzdory oslabení koruny a celkovému menšímu počtu cestujících, doká-zaly reagovat na změny a zvyšovaly tržby. Jeden z nejvýznamnějších negativních faktorů pro ně byl, že intervence byla nečekaná a tudíž nekalkulovaly s vyšší cenou. V rámci práce byla provedena komparace v České republice a ve Švýcarsku. Z výsledků vyplynulo, že díky opatřením, které ve Švýcarsku provedly, se propady v poptávce neprojevily.
Key words:příjezdový a výjezdový cestovní ruch, měnová intervence, cestovní kancelář, cestovní ruch, domácí cestovní ruch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..