Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh strategie pro malý vinařský podnik
Autor: Bc. Monika Gajdošová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Návrh strategie pro malý vinařský podnik
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na navržení strategie pro malý vinařský podnik vedoucí ke zlepšení jeho postavení na trhu. Analýza vnějšího prostředí vinohradnictví a vinařství je provedena pomocí analýzy PESTE, oborové prostředí je zhodnoceno Porterovým modelem 5 sil. Pro analýzu vnitřního prostředí je použit Hodnotový řetězec. Z provedených analýz byly jako nejvýznamnější příležitosti označeny stále se zvyšující atraktivita vinařské turistiky a dotační programy, nejvýznamnější hrozbou velká konkurence v odvětví vinařství. Vinařství disponuje silnou stránkou v podobě polohy vinařství v Jihomoravském kraji, vlastními vinicemi a nabídkou ubytování, mezi slabé stránky se řadí slabá propagace a možnost odběru vína pouze na jednom místě v České republice. Výstupem práce je návrh strategií vzešlý ze SWOT matice. Vinařství by se mělo zaměřit na propagaci svých vín prostřednictvím soutěží, které jsou známé širší veřejnosti. Využít by mělo také informačních technologií a prodeje vína pomocí e-shopu.
Kľúčové slová:vnitřní prostředí, SWOT analýza, strategie, vnější prostředí, vinohradnictví a vinařství

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..