Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh strategie pro malý vinařský podnik
Autor: Bc. Monika Gajdošová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh strategie pro malý vinařský podnik
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na navržení strategie pro malý vinařský podnik vedoucí ke zlepšení jeho postavení na trhu. Analýza vnějšího prostředí vinohradnictví a vinařství je provedena pomocí analýzy PESTE, oborové prostředí je zhodnoceno Porterovým modelem 5 sil. Pro analýzu vnitřního prostředí je použit Hodnotový řetězec. Z provedených analýz byly jako nejvýznamnější příležitosti označeny stále se zvyšující atraktivita vinařské turistiky a dotační programy, nejvýznamnější hrozbou velká konkurence v odvětví vinařství. Vinařství disponuje silnou stránkou v podobě polohy vinařství v Jihomoravském kraji, vlastními vinicemi a nabídkou ubytování, mezi slabé stránky se řadí slabá propagace a možnost odběru vína pouze na jednom místě v České republice. Výstupem práce je návrh strategií vzešlý ze SWOT matice. Vinařství by se mělo zaměřit na propagaci svých vín prostřednictvím soutěží, které jsou známé širší veřejnosti. Využít by mělo také informačních technologií a prodeje vína pomocí e-shopu.
Klíčová slova:vnitřní prostředí, SWOT analýza, strategie, vnější prostředí, vinohradnictví a vinařství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..