Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategy Proposal of Small Winery
Written by (author): Bc. Monika Gajdošová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh strategie pro malý vinařský podnik
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na navržení strategie pro malý vinařský podnik vedoucí ke zlepšení jeho postavení na trhu. Analýza vnějšího prostředí vinohradnictví a vinařství je provedena pomocí analýzy PESTE, oborové prostředí je zhodnoceno Porterovým modelem 5 sil. Pro analýzu vnitřního prostředí je použit Hodnotový řetězec. Z provedených analýz byly jako nejvýznamnější příležitosti označeny stále se zvyšující atraktivita vinařské turistiky a dotační programy, nejvýznamnější hrozbou velká konkurence v odvětví vinařství. Vinařství disponuje silnou stránkou v podobě polohy vinařství v Jihomoravském kraji, vlastními vinicemi a nabídkou ubytování, mezi slabé stránky se řadí slabá propagace a možnost odběru vína pouze na jednom místě v České republice. Výstupem práce je návrh strategií vzešlý ze SWOT matice. Vinařství by se mělo zaměřit na propagaci svých vín prostřednictvím soutěží, které jsou známé širší veřejnosti. Využít by mělo také informačních technologií a prodeje vína pomocí e-shopu.
Key words:vnitřní prostředí, SWOT analýza, strategie, vnější prostředí, vinohradnictví a vinařství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..