Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Odvetvové prostredie spracovania ovčích produktov
Autor: Ing. Kamila Čermáková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Odvetvové prostredie spracovania ovčích produktov
Abstrakt:Diplomová práca na tému "Odvetvové prostredie spracovania ovčích produktov" je aplikovaná na slovenský trh. V práci je podrobne vypracovaná analýza tohto odvetvia z hľadiska štruktúry, stratégie a rivality, dopytových podmienok, podporných a príbuzných odvetví a taktiež podmienkových faktorov. Na základe tejto analýzy sú vytýčené príležitosti a hrozby, ktorým nasledujú odporúčania pre firmy pôsobiace v ovčom spracovateľskom odvetví. Medzi tie patrí mimo iné, aby subjekty svoje prebytky vyvážali na český a poľský trh. K zaisteniu zvýšeného dopytu je potrebná intenzívna a cielená propagácia doma aj v zahraničí, ktorá okrem toho podporí aj stagnujúcu produkciu tradičných slovenských ovčích syrov. Ďalej je potreba rozšíriť ovčiu produkciu o výrobky s vyššou probiotickou hodnotou, obnoviť masové výrobky a zaistiť im nové distribučné cesty.
Kľúčové slová:analýza odvetvia, Porterov diamant, dopyt a ponuka, ovčia produkcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..