Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sectoral environment of processing sheep products
Written by (author): Ing. Kamila Čermáková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Odvetvové prostredie spracovania ovčích produktov
Summary:Diplomová práca na tému "Odvetvové prostredie spracovania ovčích produktov" je aplikovaná na slovenský trh. V práci je podrobne vypracovaná analýza tohto odvetvia z hľadiska štruktúry, stratégie a rivality, dopytových podmienok, podporných a príbuzných odvetví a taktiež podmienkových faktorov. Na základe tejto analýzy sú vytýčené príležitosti a hrozby, ktorým nasledujú odporúčania pre firmy pôsobiace v ovčom spracovateľskom odvetví. Medzi tie patrí mimo iné, aby subjekty svoje prebytky vyvážali na český a poľský trh. K zaisteniu zvýšeného dopytu je potrebná intenzívna a cielená propagácia doma aj v zahraničí, ktorá okrem toho podporí aj stagnujúcu produkciu tradičných slovenských ovčích syrov. Ďalej je potreba rozšíriť ovčiu produkciu o výrobky s vyššou probiotickou hodnotou, obnoviť masové výrobky a zaistiť im nové distribučné cesty.
Key words:analýza odvetvia, Porterov diamant, dopyt a ponuka, ovčia produkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..