Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Effects of the environmental measures of ZSNP, a.s. on internal and external environment
Autor: Ing. Lucia Klimková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Žiaran, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Effects of the environmental measures of ZSNP, a.s. on internal and external environment
Abstrakt:The thesis is focused on the effects of the environmental measures of ZSNP,a.s. on internal and external environment. These effects are evaluated in the framework of Corporate Social Responsibility with the special emphasis on environment and sustainability. In Slovakia, there are many environmental problems caused by irresponsible behaviour of the companies, and therefore, legal factors are also taken into consideration from both national and European perspective. The study is mainly based on qualitative research, which found out that environmental measures affected internal and external environment positively and that the public considers the company to be responsible towards society. Numerous participants, such as employees, specialists, inhabitants, city mayor and other stakeholders took part in the research by expressing their opinion and own perception of the issue. The thesis proves that the company behaves in socially responsible way because of its moral believes and confidence. Another finding was that the steps, which were undertaken by ZSNP,a.s. could be considered copybook examples for other companies within CSR concept.
Kľúčové slová:Corporate Social Responsibility, Environment, External Environment, Internal Environment, McKinsey 7S model, PESTE analysis, Sustainable Development

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..