Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Současný přístup velkých společností v České republice k firemní filantropii
Autor: Bc. Tereza Hladíková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Současný přístup velkých společností v České republice k firemní filantropii
Abstrakt:Hladíková, T. Současný přístup velkých společností v České republice k firemní filantropii. Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, 2015. Tématem této práce je firemní filantropie -- podpora poskytovaná vybraným subjektům ze strany podniků. V úvodní, teoretické části práce je uvedeno vysvětlení pojmu CSR, její výhody a nevýhody a základní hlediska. Druhá část teoretické práce je zaměřena na samotnou firemní filantropii, s tím související firemní dárcovství, jeho nástroje a způsoby organizování. Praktická část se zaměřuje na kvalitativní výzkum, kdy při využití dotazníkového šetření o 35 otázkách, za účasti 11 firem, byly rozebrány nejrůznější přístupy vybraných společností k firemní filantropii a nalezeny jejich souvislosti.
Klíčová slova:Firemní filantropie, Stakeholder, Společenská odpovědnost firem, Dárcovství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..