Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Current approach of big companies in the Czech Republic to corporate philanthropy
Written by (author): Bc. Tereza Hladíková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Současný přístup velkých společností v České republice k firemní filantropii
Summary:Hladíková, T. Současný přístup velkých společností v České republice k firemní filantropii. Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, 2015. Tématem této práce je firemní filantropie -- podpora poskytovaná vybraným subjektům ze strany podniků. V úvodní, teoretické části práce je uvedeno vysvětlení pojmu CSR, její výhody a nevýhody a základní hlediska. Druhá část teoretické práce je zaměřena na samotnou firemní filantropii, s tím související firemní dárcovství, jeho nástroje a způsoby organizování. Praktická část se zaměřuje na kvalitativní výzkum, kdy při využití dotazníkového šetření o 35 otázkách, za účasti 11 firem, byly rozebrány nejrůznější přístupy vybraných společností k firemní filantropii a nalezeny jejich souvislosti.
Key words:Firemní filantropie, Stakeholder, Společenská odpovědnost firem, Dárcovství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..