Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh strategie budoucího rozvoje podniku
Autor: Ing. Soňa Němcová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Lenka Palková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Návrh strategie budoucího rozvoje podniku
Abstrakt:NĚMCOVÁ, S. Návrh strategie budoucího rozvoje podniku. Diplomová práce. Brno, 2014. Diplomová práce se zabývá návrhem strategie pro budoucí rozvoj Restaurace U Němců. Hlavním cílem je na základě analýzy činnosti podniku její srovnání s ostatními konkurenty, zvážení příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek a navrhnout strategii pro budoucí rozvoj podniku v oblasti slavnostních událostí, který v současné době zvažuje optimální možnosti udržení se na trhu a zvýšení tržeb. Práce je zaměřena na podrobnější prozkoumání potenciálu v pořádání svateb ve zvoleném podniku. V rámci diplomové práce je provedeno dotazníkové šetření potenciálních zákazníků, jenž má za úkol zjistit, které faktory respondenty ovlivňují při výběru svatebního místa. Podle použité metodiky bylo zjištěno, že navržená strategie v konání slavnostních událostí a to především v organizaci svateb má potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Kľúčové slová:Prostředí podniku, Matice SPACE, Strategie, Marketingový výzkum, SWOT analýza, Restaurace , Svatba, PESTE analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..