Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh strategie budoucího rozvoje podniku
Autor: Ing. Soňa Němcová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Lenka Palková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh strategie budoucího rozvoje podniku
Abstrakt:NĚMCOVÁ, S. Návrh strategie budoucího rozvoje podniku. Diplomová práce. Brno, 2014. Diplomová práce se zabývá návrhem strategie pro budoucí rozvoj Restaurace U Němců. Hlavním cílem je na základě analýzy činnosti podniku její srovnání s ostatními konkurenty, zvážení příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek a navrhnout strategii pro budoucí rozvoj podniku v oblasti slavnostních událostí, který v současné době zvažuje optimální možnosti udržení se na trhu a zvýšení tržeb. Práce je zaměřena na podrobnější prozkoumání potenciálu v pořádání svateb ve zvoleném podniku. V rámci diplomové práce je provedeno dotazníkové šetření potenciálních zákazníků, jenž má za úkol zjistit, které faktory respondenty ovlivňují při výběru svatebního místa. Podle použité metodiky bylo zjištěno, že navržená strategie v konání slavnostních událostí a to především v organizaci svateb má potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Klíčová slova:Prostředí podniku, Matice SPACE, Strategie, Marketingový výzkum, SWOT analýza, Restaurace , Svatba, PESTE analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..