Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Draft strategy for the future development of the company
Written by (author): Ing. Soňa Němcová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Lenka Palková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh strategie budoucího rozvoje podniku
Summary:NĚMCOVÁ, S. Návrh strategie budoucího rozvoje podniku. Diplomová práce. Brno, 2014. Diplomová práce se zabývá návrhem strategie pro budoucí rozvoj Restaurace U Němců. Hlavním cílem je na základě analýzy činnosti podniku její srovnání s ostatními konkurenty, zvážení příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek a navrhnout strategii pro budoucí rozvoj podniku v oblasti slavnostních událostí, který v současné době zvažuje optimální možnosti udržení se na trhu a zvýšení tržeb. Práce je zaměřena na podrobnější prozkoumání potenciálu v pořádání svateb ve zvoleném podniku. V rámci diplomové práce je provedeno dotazníkové šetření potenciálních zákazníků, jenž má za úkol zjistit, které faktory respondenty ovlivňují při výběru svatebního místa. Podle použité metodiky bylo zjištěno, že navržená strategie v konání slavnostních událostí a to především v organizaci svateb má potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Key words:Prostředí podniku, Matice SPACE, Strategie, Marketingový výzkum, SWOT analýza, Restaurace , Svatba, PESTE analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..