Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami
Autor: Ing. Nina Tomečková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami
Abstrakt:Tomečková, N. Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami. Diplomová prá-ce. Brno, 2013. Cílem diplomové práce na téma Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami je zhodnocení atraktivity tohoto odvětví, formulace návrhů a doporučení zamě-řených na co nejefektivnější vstup pro podniky uvažující o vstoupení do zkou-maného odvětví a formulace doporučení pro udržení se na trhu pro stávající podniky v odvětví. Z výsledků plynoucích z matice GE je doporučeno nově vstu-pujícímu podniku monitoring trhu, zapojení majitele jako zaměstnance prodej-ny, lokální reklamu, kvalifikované zaměstnance a spolupráci se sdruženími pro celiaky. V rámci navrhovaných strategií je pro stávající produkt a trh doporuče-na propagace ve zdravotnických zařízeních a na akcích, které pořádají společ-nosti pro celiakii Pro vstup na nový trh je doporučena spolupráce s gastronomickými zařízeními, při orientaci na nový produkt je doporučeno roz-šíření sortimentu. V rámci strategie diverzifikace je doporučován další sorti-ment, zvláště potraviny určené pro zdravou výživu.
Kľúčové slová:Matice GE, Matice IFE a EFE, Bezlepkové potraviny, Atraktivita, Vnitřně - vnější matice IE, Strategie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..