Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami
Autor: Ing. Nina Tomečková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami
Abstrakt:Tomečková, N. Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami. Diplomová prá-ce. Brno, 2013. Cílem diplomové práce na téma Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami je zhodnocení atraktivity tohoto odvětví, formulace návrhů a doporučení zamě-řených na co nejefektivnější vstup pro podniky uvažující o vstoupení do zkou-maného odvětví a formulace doporučení pro udržení se na trhu pro stávající podniky v odvětví. Z výsledků plynoucích z matice GE je doporučeno nově vstu-pujícímu podniku monitoring trhu, zapojení majitele jako zaměstnance prodej-ny, lokální reklamu, kvalifikované zaměstnance a spolupráci se sdruženími pro celiaky. V rámci navrhovaných strategií je pro stávající produkt a trh doporuče-na propagace ve zdravotnických zařízeních a na akcích, které pořádají společ-nosti pro celiakii Pro vstup na nový trh je doporučena spolupráce s gastronomickými zařízeními, při orientaci na nový produkt je doporučeno roz-šíření sortimentu. V rámci strategie diverzifikace je doporučován další sorti-ment, zvláště potraviny určené pro zdravou výživu.
Klíčová slova:Matice GE, Matice IFE a EFE, Bezlepkové potraviny, Atraktivita, Vnitřně - vnější matice IE, Strategie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..