Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Atrrractiveness of Gluten Free Food Field
Written by (author): Ing. Nina Tomečková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami
Summary:Tomečková, N. Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami. Diplomová prá-ce. Brno, 2013. Cílem diplomové práce na téma Atraktivita odvětví s bezlepkovými potravinami je zhodnocení atraktivity tohoto odvětví, formulace návrhů a doporučení zamě-řených na co nejefektivnější vstup pro podniky uvažující o vstoupení do zkou-maného odvětví a formulace doporučení pro udržení se na trhu pro stávající podniky v odvětví. Z výsledků plynoucích z matice GE je doporučeno nově vstu-pujícímu podniku monitoring trhu, zapojení majitele jako zaměstnance prodej-ny, lokální reklamu, kvalifikované zaměstnance a spolupráci se sdruženími pro celiaky. V rámci navrhovaných strategií je pro stávající produkt a trh doporuče-na propagace ve zdravotnických zařízeních a na akcích, které pořádají společ-nosti pro celiakii Pro vstup na nový trh je doporučena spolupráce s gastronomickými zařízeními, při orientaci na nový produkt je doporučeno roz-šíření sortimentu. V rámci strategie diverzifikace je doporučován další sorti-ment, zvláště potraviny určené pro zdravou výživu.
Key words:Matice GE, Matice IFE a EFE, Bezlepkové potraviny, Atraktivita, Vnitřně - vnější matice IE, Strategie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..