Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh strategie rozvoje trhu
Autor: Ing. Eva Frydrychovská
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh strategie rozvoje trhu
Abstrakt:Cílem diplomové práce na téma Návrh strategie rozvoje trhu je navržení strate-gie pro společnost TOPDOORS, s.r.o. Tato firma se zabývá výrobou a montáží interiérových dveří a zárubní. Součástí práce jsou doporučení týkající podniko-vé prodejny, kterou se vedení společnosti rozhodlo realizovat v Brně. K dosažení cíle je v práci provedena analýza odvětví, komparace jednotlivých konkurentů a analýza stávající situace společnosti. Jako nástroj pro zhodnocení strategické pozice firmy je použita matice SPACE. Z výsledků matice SPACE a matice IE je firmě doporučeno realizovat prodejnu v Brně na konkrétní adrese a investice do reklamy v rádiu, tisku a městské hromadné dopravě. Taktéž je doporučena účast na Mezinárodním stavebním veletrhu v roce 2013. Součástí strategie je zlepšení personální a marketingové činnosti, zavedení elektronického docházkového systému, aktualizace internetových stránek včetně zřízení konfigurátoru dveří, využití registru stavebních projektů a poskytnutí slevy v podobě dopravy zdarma.
Právní doložka:Žádám o utajení diplomové práce s názvem Návrh strategie rozvoje trhu. Firma TOPDOORS, s.r.o. si nepřeje její zveřejnění z důvodu uvedení citlivých informací.
Klíčová slova:Vnitřně-vnější matice IE, Strategie, Rozvoj trhu, Analýza oborového prostředí, Analýza vnějšího prostředí, Matice SPACE

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..