Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Branch Environment of Organic Agricultural Land in the Czech Republic and United Kingdom
Autor: Ing. Alexandra Mamrillová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Branch Environment of Organic Agricultural Land in the Czech Republic and United Kingdom
Abstrakt:MAMRILLOVÁ, A. Branch Environment of Organic Agriculture Land in the Czech Republic and UK. Diploma Thesis. Brno: Mendel University. 2013. The diploma thesis focuses on comparison of the factors that affect the environment of organic farming in the Czech Republic and United Kingdom, particularly the assessment of political, economic, social, technological and ecological environment. It compares the national and international environment, level of the environment through Porter's Diamond, propose strategies, industry analysis and situational analysis. Based on analysis development are strategies and recommendations set up for smaller farmers in the sector (farms size under 10 ha). Thesis focuses on organic farming in general and a sub-sector of poultry meat. Proportion of the organic land on overall land rate in percentage in the Czech Republic exceeded 10% and joined in 2010 countries with the highest shares of organic agricultural land in the World. Despite the fact, organic products are not very popular in the Czech Republic and create only 1% on overall foods sales. Contrary, organic production is very popular and well developed in the UK with long history. UK market creates new services and organic products. Annual sales are 51,7 billion CZK in UK in compare to 1,6 billion CZK in the Czech Republic. Rapid growing trends on sales are observed in meat, mainly in poultry. Organic poultry meat increased sales by 6,6% in UK in 2011. In the Czech Republic, there was a rapid annual rate on change between years of 2010-2011 by 58% upwards on poultry farming meat. Positive impact on growing poultry demand and organic food in general is influenced with urgent questions asked about reliance on low-quality food and some other scandals on food market within the EU like horsemeat scandal and spoilt meat imports.
Kľúčové slová:organic farming, organic agriculture land, microenvironment, macroenvironment, branch analysis, poultry meat

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..