Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Společenská odpovědnost firmy HESAKO zem.výroba, s.r.o.
Autor: Bc. Táňa Vimmerová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Adriana Válová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Společenská odpovědnost firmy HESAKO zem.výroba, s.r.o.
Abstrakt:Vimmerová, T. Společenská odpovědnost firmy HESAKO zem. výroba, s.r.o. Bakalářská práce. Brno: MENDELU v Brně, 2013. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení současné situace společenské odpo- vědnosti ve vybraném podniku, odhalení nedostatků v jednotlivých pilířích a následné navržení doporučení pro nejvíce zanedbanou oblast. Vyhodnocení proběhlo na základě analýzy, při které byl použit kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že se společnost HESAKO zem. výroba, s.r.o. angažuje především voblasti sociální a environmentální. Za nejvíce zanedbanou oblast byl vyhodnocen ekonomický pilíř společenské odpovědnosti. Pro zmiňovaný pilíř byla navržena doporučení z oblasti komunikace CSR, průzkumu spokojenosti zákazníků, a také z oblasti šíření CSR. Navrženo bylo také jedno doporučení spadající do pilíře sociálního, konkrétně do oblasti firemního dobrovolnictví.
Klíčová slova:Společenská odpovědnost firem, Životní prostředí, Komunikace, Analýza, Stakehoalders, Kvalita, Pilíře CSR, Zaměstnanci

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..