Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The corporate social responsibility of HESAKO zem. výroba, s.r.o.
Written by (author): Bc. Táňa Vimmerová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Adriana Válová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Společenská odpovědnost firmy HESAKO zem.výroba, s.r.o.
Summary:Vimmerová, T. Společenská odpovědnost firmy HESAKO zem. výroba, s.r.o. Bakalářská práce. Brno: MENDELU v Brně, 2013. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení současné situace společenské odpo- vědnosti ve vybraném podniku, odhalení nedostatků v jednotlivých pilířích a následné navržení doporučení pro nejvíce zanedbanou oblast. Vyhodnocení proběhlo na základě analýzy, při které byl použit kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že se společnost HESAKO zem. výroba, s.r.o. angažuje především voblasti sociální a environmentální. Za nejvíce zanedbanou oblast byl vyhodnocen ekonomický pilíř společenské odpovědnosti. Pro zmiňovaný pilíř byla navržena doporučení z oblasti komunikace CSR, průzkumu spokojenosti zákazníků, a také z oblasti šíření CSR. Navrženo bylo také jedno doporučení spadající do pilíře sociálního, konkrétně do oblasti firemního dobrovolnictví.
Key words:Společenská odpovědnost firem, Životní prostředí, Komunikace, Analýza, Stakehoalders, Kvalita, Pilíře CSR, Zaměstnanci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..