Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Branch Environment of Organic Viticulture in Czech Republic and New Zealand
Autor: Ing. Naďa Hanusová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Branch Environment of Organic Viticulture in Czech Republic and New Zealand
Abstrakt:The diploma thesis focuses on comparing the factors that affect the environment of organic viticulture in the Czech Republic and New Zealand, particularly the assessment of political, economical, social, technological and ecological environment. It compares the national and international environment, competitive environment according to Grove's model, propose future scenarios, industry analysis and situational analysis. The recommendations and strategies are based on analysis developed. Organic viticulture passes a major change in the European Union legislation. The Standing Committee on Organic farming has agreed on new rules for labeling bottles containing wine from organically grown grapes. From the harvest in 2012, growers will be able to mark a bottle as 'organic wine'. The European Commission also approved 30 certification agencies worldwide to work under this equivalence with the EU regulation. Among these 30 agencies included the BioGro, which is New Zealand's leading organic certifier. Organically farmed vineyards formed 4.9% share of the total area of vineyards in the Czech Republic in the 2011, New Zealand proportion is 1% higher. The essential difference between New Zealand and the Czech Republic is in the question of satisfying domestic consumption by wine production. New Zealand export of wine grows rapidly and increased from 15.2 million liters in 1998 to 154 million liters in 2011, which is ten times more. Czech organic wines have much to offer to consumers. They have received many prestigious awards at international competitions but the foreknowledge of customers is very low and organic wine is drunk mostly by regular consumers. That is why this is necessary to be changed it marketing activities are requires. The popularity of organic wine is expected to grow mainly on foreign markets. New Zealand organic wine are extremely popular and it is about to attain the Asian market.
Kľúčové slová:PESTE analysis, organic viticulture, situation analysis, branch environment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..