Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Řízení lidských zdrojů ve vybraných podnicích
Autor: Ing. Petr Gazárek
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Iveta Esterková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Řízení lidských zdrojů ve vybraných podnicích
Abstrakt:Tato diplomová práce zkoumá vybrané oblasti řízení lidských zdrojů ve společnostech zabývajících se průmyslovou výrobou. Jejím hlavním cílem je vytvoření modelu pro oblast náboru, výběru a odměňování zaměstnanců v této oblasti. Na základě získaných informací je popsána současná situace ve vybraných společnostech a provedena jejich vzájemná komparace. Z ní je vytvořen model řízení lidských zdrojů, který popisuje tyto oblasti a dává doporučení, jak je zefektivnit. Společnostem zabývajícím se průmyslovou výrobou je doporučeno v oblasti náboru a výběru zaměstnanců jaké sdělovací prostředky je vhodné využívat pro inzerování nabídky volných pracovních pozic a jak vést pracovní pohovory. V oblasti odměňování je doporučeno jak nastavit mzdový systém odměňování spolu se mzdovými příplatky, odměnami a prémiemi. Při poskytování zaměstnaneckých benefitů není doporučeno zavedení kafateria systému, ale spíše zavedení tzv. "jádra", které je pro všechny zaměstnance stejné a nástavbové části benefitů, kterou by ve vybraných společnostech měly reprezentovat poukázky na volný čas. Ty umožňují zaměstnancům možnost volby při jejich čerpání
Klíčová slova:nábor zaměstnanců, řízení lidských zdrojů, výběr zaměstnanců, odměňování zmaěstnanců, zaměstnanecké benefity

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..