Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Human Resources Management in Selected Companies
Written by (author): Ing. Petr Gazárek
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Iveta Esterková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Řízení lidských zdrojů ve vybraných podnicích
Summary:Tato diplomová práce zkoumá vybrané oblasti řízení lidských zdrojů ve společnostech zabývajících se průmyslovou výrobou. Jejím hlavním cílem je vytvoření modelu pro oblast náboru, výběru a odměňování zaměstnanců v této oblasti. Na základě získaných informací je popsána současná situace ve vybraných společnostech a provedena jejich vzájemná komparace. Z ní je vytvořen model řízení lidských zdrojů, který popisuje tyto oblasti a dává doporučení, jak je zefektivnit. Společnostem zabývajícím se průmyslovou výrobou je doporučeno v oblasti náboru a výběru zaměstnanců jaké sdělovací prostředky je vhodné využívat pro inzerování nabídky volných pracovních pozic a jak vést pracovní pohovory. V oblasti odměňování je doporučeno jak nastavit mzdový systém odměňování spolu se mzdovými příplatky, odměnami a prémiemi. Při poskytování zaměstnaneckých benefitů není doporučeno zavedení kafateria systému, ale spíše zavedení tzv. "jádra", které je pro všechny zaměstnance stejné a nástavbové části benefitů, kterou by ve vybraných společnostech měly reprezentovat poukázky na volný čas. Ty umožňují zaměstnancům možnost volby při jejich čerpání
Key words:nábor zaměstnanců, řízení lidských zdrojů, výběr zaměstnanců, odměňování zmaěstnanců, zaměstnanecké benefity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..