Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ethics diversity through multicultural living in the Czech republic
Autor: Ing. Zuzana Husarová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Možnost etické multikulturní rozmanitosti bydlení v České Republice
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá možností vybudovat mezinárodní dům studentů v České Republice. Práce je zaměřena především na zvážení všech pozitiv a negativ, jak finančních, tak sociálních, mající přínos do Brněnského regionu. Hlavním cílem bylo, na základě finanční analýzy, spočítat nezbytné investice a zjistit, zda jejich návratnost bude v přijatelných mezích. Následně vypracovat studii, která vysvětluje jednotlivé investice v různých fázích projektu a z nich plynoucí příjmy. V práci jsou porovnávány parametry mezinárodních studentských domů ve světě. Podle těchto informací bylo postupováno i při vypracování vlastního modelu. V práci je zohledněno marketingové hledisko i hledisko managementu. Zájem o vybudování studentského domu v ČR byl zjišťován na základě přímého dotazování studentů. Studenti byli osloveni formou elektronického dotazníku, ve kterém byly uvedeny stěžejní body/otázky týkající se studentského domu. Odpovědi studentů byly brány v potaz i ve vlastním prototypu. Důvodem tohoto výzkumu je vytvoření interaktivnějšího a kulturně rozmanitějšího životního prostředí pro studenty v Brně. Výstupem práce je objektivní a relevantní zhodnocení projektu a následné doporučení, zda projekt uskutečnit, či ho zamítnout. Případné rozšíření do dalších měst by bylo možné po kooperaci s ostatními univerzitami. Konkrétním a stěžejním výsledkem diplomové práce je pozitivní hospodářský výsledek, který ukazuje návratnost investic během tří let. První dva roky se bude hospodařit se záporným výsledkem (řádově desetitisíce korun), nicméně v průběhu třetího roku se vložené investice plně vrátí a začne být generován zisk. Na základě těchto dat a zohlednění skutečnosti, že je možno finančně zajistit přechodné dvouleté období, aniž by byl vykazován zisk, by podnikání nemělo být vystaveno riziku finanční tísně.
Kľúčové slová:kultura, multikulturní bydlení, multikulturní prostředí, mezinárodní dům, rozmanitost, podniková etika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..