Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnost etické multikulturní rozmanitosti bydlení v České Republice
Autor: Ing. Zuzana Husarová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnost etické multikulturní rozmanitosti bydlení v České Republice
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá možností vybudovat mezinárodní dům studentů v České Republice. Práce je zaměřena především na zvážení všech pozitiv a negativ, jak finančních, tak sociálních, mající přínos do Brněnského regionu. Hlavním cílem bylo, na základě finanční analýzy, spočítat nezbytné investice a zjistit, zda jejich návratnost bude v přijatelných mezích. Následně vypracovat studii, která vysvětluje jednotlivé investice v různých fázích projektu a z nich plynoucí příjmy. V práci jsou porovnávány parametry mezinárodních studentských domů ve světě. Podle těchto informací bylo postupováno i při vypracování vlastního modelu. V práci je zohledněno marketingové hledisko i hledisko managementu. Zájem o vybudování studentského domu v ČR byl zjišťován na základě přímého dotazování studentů. Studenti byli osloveni formou elektronického dotazníku, ve kterém byly uvedeny stěžejní body/otázky týkající se studentského domu. Odpovědi studentů byly brány v potaz i ve vlastním prototypu. Důvodem tohoto výzkumu je vytvoření interaktivnějšího a kulturně rozmanitějšího životního prostředí pro studenty v Brně. Výstupem práce je objektivní a relevantní zhodnocení projektu a následné doporučení, zda projekt uskutečnit, či ho zamítnout. Případné rozšíření do dalších měst by bylo možné po kooperaci s ostatními univerzitami. Konkrétním a stěžejním výsledkem diplomové práce je pozitivní hospodářský výsledek, který ukazuje návratnost investic během tří let. První dva roky se bude hospodařit se záporným výsledkem (řádově desetitisíce korun), nicméně v průběhu třetího roku se vložené investice plně vrátí a začne být generován zisk. Na základě těchto dat a zohlednění skutečnosti, že je možno finančně zajistit přechodné dvouleté období, aniž by byl vykazován zisk, by podnikání nemělo být vystaveno riziku finanční tísně.
Klíčová slova:kultura, multikulturní bydlení, multikulturní prostředí, mezinárodní dům, rozmanitost, podniková etika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..