Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ethics diversity through multicultural living in the Czech republic
Written by (author): Ing. Zuzana Husarová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnost etické multikulturní rozmanitosti bydlení v České Republice
Summary:Tato diplomová práce se zabývá možností vybudovat mezinárodní dům studentů v České Republice. Práce je zaměřena především na zvážení všech pozitiv a negativ, jak finančních, tak sociálních, mající přínos do Brněnského regionu. Hlavním cílem bylo, na základě finanční analýzy, spočítat nezbytné investice a zjistit, zda jejich návratnost bude v přijatelných mezích. Následně vypracovat studii, která vysvětluje jednotlivé investice v různých fázích projektu a z nich plynoucí příjmy. V práci jsou porovnávány parametry mezinárodních studentských domů ve světě. Podle těchto informací bylo postupováno i při vypracování vlastního modelu. V práci je zohledněno marketingové hledisko i hledisko managementu. Zájem o vybudování studentského domu v ČR byl zjišťován na základě přímého dotazování studentů. Studenti byli osloveni formou elektronického dotazníku, ve kterém byly uvedeny stěžejní body/otázky týkající se studentského domu. Odpovědi studentů byly brány v potaz i ve vlastním prototypu. Důvodem tohoto výzkumu je vytvoření interaktivnějšího a kulturně rozmanitějšího životního prostředí pro studenty v Brně. Výstupem práce je objektivní a relevantní zhodnocení projektu a následné doporučení, zda projekt uskutečnit, či ho zamítnout. Případné rozšíření do dalších měst by bylo možné po kooperaci s ostatními univerzitami. Konkrétním a stěžejním výsledkem diplomové práce je pozitivní hospodářský výsledek, který ukazuje návratnost investic během tří let. První dva roky se bude hospodařit se záporným výsledkem (řádově desetitisíce korun), nicméně v průběhu třetího roku se vložené investice plně vrátí a začne být generován zisk. Na základě těchto dat a zohlednění skutečnosti, že je možno finančně zajistit přechodné dvouleté období, aniž by byl vykazován zisk, by podnikání nemělo být vystaveno riziku finanční tísně.
Key words:kultura, multikulturní bydlení, multikulturní prostředí, mezinárodní dům, rozmanitost, podniková etika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..