Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Efficiency Improvement of Employees Recruitment and Selection Process
Autor: Ing. Petra Špičková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Stojanová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Efficiency Improvement of Employees Recruitment and Selection Process
Abstrakt:This thesis deals with the recruitment of employees for the position active telemarketing operator in the joint stock company Proveon. The theoretical part of the thesis compares the opinions of individual authors, which derives from knowledge useful for examining the issue. One of the objectives of this study is to evaluate the structure of telemarketing operators by gender, age and the educational attainment, compare the number of active employees in 2010 to the year 2011 and find out the measure of labour turnover in Proveon in 2010 and 2011. As was found by comparing the number of telemarketing operators in the year 2010 and 2011, these values are not positive for the company. We suggested to the management of the joint stock company Proveon to hold current work schedule and as a part of this thesis, was further recommended to long-term motivate the employees. Another objective is to assess the satisfaction of current employees and find out what is motivating for them and what not. Based on the results of a questionnaire survey conducted in Proveon are designed specific recommendations to improve the satisfaction of current employees in order to reduce the high labour turnover in the company and to enhance the level of Proveon by proposing more attractive employee benefits. We suggested some improvements and ideas of financial benefits for the company Proveon as are awards for the best employees of the month and of the year and appreciation of the long-term cooperation. The main idea of these purposes is to maintain the current employees in the company as long as possible and to create from them the group of operators with the best qualities. Then they can motivate other employees for better performance too. Based on the appreciation of the long-term cooperation the operators should feel more comfortable, useful, satisfied etc. We suggested not only improvement of the financial benefits but we gave some recommendations for the implementation of the meal tickets and refreshment too. We would like to suggest to the company Proveon to connect the meal tickets and the refreshment with the competitions, make them more attractive and simultaneously to satisfy the employees' needs and desires. We suggested the implementation of the daily competitions, the competition rules and conditions and we calculated the costs. In the end of the results are mentioned other own suggestions and recommendations for the company. There is proposed the implementation of the cafeteria system where is described the process and calculated the costs.
Právna doložka:In this diploma thesis are published internal information of the company. The management of the joint stock company Proveon aquires to hide the diploma thesis for the public.
Kľúčové slová:work performance, recruitment and selection of employees, labour turnover, motivation, employee satisfaction, employee benefits

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..