Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Competitive Strategy of Kampos, s.r.o.
Autor: Ing. Zuzana Němečková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. PhDr. Ivo Rolný, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Competitive Strategy of Kampos, s.r.o.
Abstrakt:Diploma thesis is focused on suggestion of competitive strategies for the company Kampos, s.r.o. Strategies are designed that the company withstands competitive pressure and that the strategies ensure the growth. According to PESTE analysis, there are listed influences affecting the company from outside including neighbouring countries. These are mainly economic, legal and political and also new technological trends and social environment. Since the entry to the EU, there have been easier possibilities how to enter foreign market for the company Kampos, s.r.o. Due to the approximation of taxes, there is also reduction of competitive advantage of countries where the VAT was low. The competitors are analysed through Porter's five forces diagram. There is detected possible threat because almost all direct competitors have begun an international cooperation which increases their bargaining power. According to the calculation of financial indicators has been founded that the company is stable even though it uses too much liabilities. Comparing to the competitors, the company has very high total debt consisting mainly long term debt. Finally, the SPACE matrix is used to analyse external and internal strategic positions of the company. Due to the matrix, the aggressive posture was detected thus the strategy of expanding on Austrian market was suggested. The most relevant factors that will affect the market entry are listed and cost items are calculated. It was founded that the strategy would cost around 250 000 CZK. According to the financial situation of the company, the strategy is realizable. There are also suggested complementary strategies that could be elaborated.
Kľúčové slová:PESTE analysis, Porter´s five forces model, financial analysis, value chain, SPACE analysis, SWOT analysis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..