Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Environment of PS BRNO, s.r.o.
Autor: Ing. Michaela Hanáková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Lukáš Merta
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Environment of PS BRNO, s.r.o.
Abstrakt:This bachelor thesis deals with environment of management of construction company PS BRNO, s.r.o. It focuses on suggesting strategies based on identification of external and internal environment of the firm. General environment offers opportunities in technologies, new trends in construction based on demographic structure of population, and possibility to draw EU subsidies. On the other hand, unstable government and economic instability threatens the firm. Current situation of construction, influenced by financial crises, makes the industry unattractive and threatening the firm's operation. Reduced number and value of works, increased competition, and supply extending demand are the evidence. The firm is financially stable, relies on capable managers and key employees, and is involved in development projects. The firm is weak in marketing activities; moreover it suffers from lack of productive sales manager. Based on these issues, which are gathered in accordance with theoretical models, this thesis suggests focusing more on development projects of homes for elderly, improving its promotion with increased visible representation, and recruiting sales manager from other construction companies. These suggestions made of SWOT analysis should serve as transparent mean for further development of the firm.
Kľúčové slová:PESTLE analysis, management, environment of management, Porter's Competitive Forces, McKinsey's 7-S , Porter's Value Chain, SWOT analysis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..