Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Internal Environment of a Company
Autor: Bc. Michaela Borutová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Javora, MBA
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Internal Environment of a Company
Abstrakt:Abstract Thesis focuses on internal evaluation of company in the Czech Republic and Slovakia for comparison of two Franchise Stores from Nokia Company. Thesis is based o McKinsey 7S method evaluation and helping tools. The most important problem is decrease of profit due to worldwide situation and lack of Nokia Manual in Slovakia. Nokia Store Bratislava could focus on consumers and learn from Nokia Store Brno. General recommendation for Nokia is deeper communication with its Concept Stores and faster delivery of new products. Prepared programme of training for Concept Store employees is important tool for improvement of sale skills and personal development, which should be used generally. Abstrakt Práce se zaměřuje na vnitřní prostředí firmy v České republice a na Slovensku pro porovnání dvou Franšízových obchodů společnosti Nokia. Práce je založena na 7s Mc Kinsey metodě ohodnocení s užitím pomocných zdrojů. Nejdůležitější problémem je pokles profitu kvůli celosvětové situaci a postrádání Nokia Manuálu na Slovensku. Nokia Store Bratislava by se měla zaměřit na zákazníky a učit se od Nokia Store Brno. Obecné doporučení pro Nokii je hlubší komunikace s Concept Story a rychlejší dodávání Nokia produktů. Připravovaný program tréninků pro Concept Store zaměstnance je důležitý prvek pro vylepšení prodejních dovedností a osobní rozvoj, který může být použit obecně.
Kľúčové slová:7s Mckinsey method, IFE Matrix, Vnitřní prostředí firmy, Employee Skill Matrix, Nokia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..