Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:vnitřní prostředí firmy
Autor: Bc. Michaela Borutová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Javora, MBA
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Internal Environment of a Company
Abstrakt:Abstract Thesis focuses on internal evaluation of company in the Czech Republic and Slovakia for comparison of two Franchise Stores from Nokia Company. Thesis is based o McKinsey 7S method evaluation and helping tools. The most important problem is decrease of profit due to worldwide situation and lack of Nokia Manual in Slovakia. Nokia Store Bratislava could focus on consumers and learn from Nokia Store Brno. General recommendation for Nokia is deeper communication with its Concept Stores and faster delivery of new products. Prepared programme of training for Concept Store employees is important tool for improvement of sale skills and personal development, which should be used generally. Abstrakt Práce se zaměřuje na vnitřní prostředí firmy v České republice a na Slovensku pro porovnání dvou Franšízových obchodů společnosti Nokia. Práce je založena na 7s Mc Kinsey metodě ohodnocení s užitím pomocných zdrojů. Nejdůležitější problémem je pokles profitu kvůli celosvětové situaci a postrádání Nokia Manuálu na Slovensku. Nokia Store Bratislava by se měla zaměřit na zákazníky a učit se od Nokia Store Brno. Obecné doporučení pro Nokii je hlubší komunikace s Concept Story a rychlejší dodávání Nokia produktů. Připravovaný program tréninků pro Concept Store zaměstnance je důležitý prvek pro vylepšení prodejních dovedností a osobní rozvoj, který může být použit obecně.
Klíčová slova:7s Mckinsey method, IFE Matrix, Vnitřní prostředí firmy, Employee Skill Matrix, Nokia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..