Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Internal Environment of a Company
Written by (author): Bc. Michaela Borutová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Josef Javora, MBA
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Internal Environment of a Company
Summary:Abstract Thesis focuses on internal evaluation of company in the Czech Republic and Slovakia for comparison of two Franchise Stores from Nokia Company. Thesis is based o McKinsey 7S method evaluation and helping tools. The most important problem is decrease of profit due to worldwide situation and lack of Nokia Manual in Slovakia. Nokia Store Bratislava could focus on consumers and learn from Nokia Store Brno. General recommendation for Nokia is deeper communication with its Concept Stores and faster delivery of new products. Prepared programme of training for Concept Store employees is important tool for improvement of sale skills and personal development, which should be used generally. Abstrakt Práce se zaměřuje na vnitřní prostředí firmy v České republice a na Slovensku pro porovnání dvou Franšízových obchodů společnosti Nokia. Práce je založena na 7s Mc Kinsey metodě ohodnocení s užitím pomocných zdrojů. Nejdůležitější problémem je pokles profitu kvůli celosvětové situaci a postrádání Nokia Manuálu na Slovensku. Nokia Store Bratislava by se měla zaměřit na zákazníky a učit se od Nokia Store Brno. Obecné doporučení pro Nokii je hlubší komunikace s Concept Story a rychlejší dodávání Nokia produktů. Připravovaný program tréninků pro Concept Store zaměstnance je důležitý prvek pro vylepšení prodejních dovedností a osobní rozvoj, který může být použit obecně.
Key words:7s Mckinsey method, IFE Matrix, Vnitřní prostředí firmy, Employee Skill Matrix, Nokia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..