Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Řízení pracovního výkonu zaměstnanců marketingové a komunikační agentury
Autor: Ing. Michal Bím
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Stojanová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Řízení pracovního výkonu zaměstnanců marketingové a komunikační agentury
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je formulovat návrhy pro zlepšení pracovního výkonu vybrané společnosti, které povedou k vyšší efektivitě práce zaměstnanců a celkově tak k lepším výsledkům společnosti. Práce se zaměřuje na oblast leadershipu, pracovní motivace a zaměstnanecké angažovanosti (engagement) jako tří klíčových prvků při řízení pracovního výkonu v marketingové a komunikační agentuře. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá vysoká pracovní motivace a angažovanost zaměstnanců. Převládajícím stylem vedení je transformační styl. Agentura má fungující systém řízení pracovního výkonu. Největší rezervy byly shledány v oblasti hodnocení a odměňování pracovníků a komunikaci. Navržená řešení tyto rezervy eliminují.
Právna doložka:Žádám o utajení práce, tak aby nebyla veřejně přístupná. Důvodem jsou strategicky důležité informace poskytnuté zkoumanou společností. Děkuji, Michal Bím.
Kľúčové slová:angažovanost, motivace, engagement, řízení pracovního výkonu, pracovní výkon, styly vedení, leadership

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..