Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Řízení pracovního výkonu zaměstnanců marketingové a komunikační agentury
Autor: Ing. Michal Bím
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Stojanová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Řízení pracovního výkonu zaměstnanců marketingové a komunikační agentury
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je formulovat návrhy pro zlepšení pracovního výkonu vybrané společnosti, které povedou k vyšší efektivitě práce zaměstnanců a celkově tak k lepším výsledkům společnosti. Práce se zaměřuje na oblast leadershipu, pracovní motivace a zaměstnanecké angažovanosti (engagement) jako tří klíčových prvků při řízení pracovního výkonu v marketingové a komunikační agentuře. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá vysoká pracovní motivace a angažovanost zaměstnanců. Převládajícím stylem vedení je transformační styl. Agentura má fungující systém řízení pracovního výkonu. Největší rezervy byly shledány v oblasti hodnocení a odměňování pracovníků a komunikaci. Navržená řešení tyto rezervy eliminují.
Právní doložka:Žádám o utajení práce, tak aby nebyla veřejně přístupná. Důvodem jsou strategicky důležité informace poskytnuté zkoumanou společností. Děkuji, Michal Bím.
Klíčová slova:angažovanost, motivace, engagement, řízení pracovního výkonu, pracovní výkon, styly vedení, leadership

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..