Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Performance management in marketing and communication agency
Written by (author): Ing. Michal Bím
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Stojanová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Řízení pracovního výkonu zaměstnanců marketingové a komunikační agentury
Summary:Cílem této bakalářské práce je formulovat návrhy pro zlepšení pracovního výkonu vybrané společnosti, které povedou k vyšší efektivitě práce zaměstnanců a celkově tak k lepším výsledkům společnosti. Práce se zaměřuje na oblast leadershipu, pracovní motivace a zaměstnanecké angažovanosti (engagement) jako tří klíčových prvků při řízení pracovního výkonu v marketingové a komunikační agentuře. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá vysoká pracovní motivace a angažovanost zaměstnanců. Převládajícím stylem vedení je transformační styl. Agentura má fungující systém řízení pracovního výkonu. Největší rezervy byly shledány v oblasti hodnocení a odměňování pracovníků a komunikaci. Navržená řešení tyto rezervy eliminují.
Formula clause:Žádám o utajení práce, tak aby nebyla veřejně přístupná. Důvodem jsou strategicky důležité informace poskytnuté zkoumanou společností. Děkuji, Michal Bím.
Key words:angažovanost, motivace, engagement, řízení pracovního výkonu, pracovní výkon, styly vedení, leadership

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..