Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Záměr výstavby bioplynové stanice
Autor: Ing. Ladislav Korbel
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Vladimír Mackrle
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Záměr výstavby bioplynové stanice
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie, konkrétně biomasou a odpadem. Práce je zaměřena především na bioplynové stanice. Hlavním cílem je zhodnocení perspektivy bioplynových stanic a jejich přínos v průmyslu České republiky. Na základě zpracování podnikatelského plánu, zvážení všech příležitostí, hrozeb, posouzení silných a slabých stránek, analýzy odvětví a finanční analýzy je možné hodnotit projekt jako investiční akci. Investice je kladná, reálná a výnosná, jelikož i v pesimistické variantě výpočtů vychází diskontovaná doba návratnosti 11,8 let a hodnota čisté současné hodnoty cash flow 50 191 890 Kč. Práce předkládá informace, jež by významně usnadnily realizaci projektu v praxi.
Kľúčové slová:Obnovitelné zdroje energie, Finanční analýza, Podnikatelský záměr, Bioplynová stanice, Analýzy prostředí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..