Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Záměr výstavby bioplynové stanice
Autor: Ing. Ladislav Korbel
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Vladimír Mackrle
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Záměr výstavby bioplynové stanice
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie, konkrétně biomasou a odpadem. Práce je zaměřena především na bioplynové stanice. Hlavním cílem je zhodnocení perspektivy bioplynových stanic a jejich přínos v průmyslu České republiky. Na základě zpracování podnikatelského plánu, zvážení všech příležitostí, hrozeb, posouzení silných a slabých stránek, analýzy odvětví a finanční analýzy je možné hodnotit projekt jako investiční akci. Investice je kladná, reálná a výnosná, jelikož i v pesimistické variantě výpočtů vychází diskontovaná doba návratnosti 11,8 let a hodnota čisté současné hodnoty cash flow 50 191 890 Kč. Práce předkládá informace, jež by významně usnadnily realizaci projektu v praxi.
Klíčová slova:Obnovitelné zdroje energie, Finanční analýza, Podnikatelský záměr, Bioplynová stanice, Analýzy prostředí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..